Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van de artikelen op de website endeux.nl. Het plaatsen van een internetbestelling leidt tot een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via de website.

Prijswijzigingen

Met de uitgifte van de nieuwste prijslijst vervallen alle voorgaande prijsnoteringen. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor tussentijds prijswijzigingen door te voeren.

Bestellingen

 • De prijzen van de artikelen worden in euro’s weergegeven. Deze prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders vermeld) en exclusief verzendkosten.
 • De prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, met dien verstande dat de artikelen gefactureerd worden op basis van de prijzen die gelden op het moment van het vastleggen van de bestelling.
 • Je bestelling van de artikelen uit de winkelwagen wordt pas definitief door te klikken op “Bestelling plaatsen”.
 • Je ontvangt een automatisch gegenereerde e-mail van je definitieve bestelling. De factuur wordt in een aparte e-mail nagezonden.

Retouren

 • Retourzendingen zijn alleen mogelijk in overleg.
 • In alle gevallen dien je het volledige artikel in de originele staat aan ons te retourneren. De artikelen die beschadigd of reeds geopend geretourneerd worden, worden niet geaccepteerd.
 • De directe kosten van een retourzending zijn voor jouw rekening.
 • Voor zakelijke afnemers geldt dat reclames binnen 14 dagen na aflevering per e-mail (office@endeux.nl) bij ons worden ingediend, onder vermelding van een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Indien wij van oordeel zijn dat de klachten gegrond zijn, kunnen wij of een schadeloosstelling en geld geven, of tot nieuwe levering over te gaan met dien verstande dat de afnemer de goederen waarop de klachten betrekking hebben te onzer beschikking zal houden.
 • Voor consumenten gelden andere regels i.v.m. de wettelijke bedenktijd. Deze zijn te vinden onder het kopje ‘Herroepingsrecht’.

Herroepingsrecht

 • Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Onze contactgegevens zijn te vinden onder het kopje ‘Klantenservice’.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

 • Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 • Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
 • Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Betalingen

 • De betaling van je aankopen gebeurt via iDEAL, creditcard of Apple Pay bij het plaatsen van je bestelling. Voor horecaondernemers bestaat tevens de mogelijkheid om te bestellen op rekening.
 • Wij blijven eigenaar van de verkochte artikelen tot de volledige betaling van de prijs, inclusief btw en verzendkosten.

Levering

 • De te koop aangeboden artikelen worden geleverd binnen Nederland.
 • Je aankoop wordt afgeleverd op het afleveradres vermeld bij je bestelling. Bestellingen worden niet aangeboden op andere adressen, bijvoorbeeld bij de buren.
 • Wij proberen je bestelling binnen 48 uur te verwerken.
 • Wij maken gebruik van PostNL voor het bezorgen van bestellingen. De bestellingen worden verwerkt volgens de bezorgtijden van PostNL. Je ontvangt een e-mail met track & trace-code zodra wij de bestelling hebben aangeboden aan PostNL.
 • Bij aflevering van een bestelling dien je je te kunnen legitimeren. Een handtekening is tevens vereist.
 • Bestellingen worden niet overhandigd aan minderjarigen.
 • Je kunt je bestelling ook ophalen bij ons vestigingsadres in Amsterdam. Dit kan alleen op afspraak. Na het plaatsen van je bestelling nemen wij binnen 48 uur contact met je op om een afspraak te plannen.

Verzendkosten

 • Verzending vindt enkel plaats binnen Nederland.
 • Bezorging van je bestelling via PostNL kost € 4,95 per bestelling (incl. btw), ongeacht het aantal flessen.
 • Afhalen bij ons vestigingsadres in Amsterdam (alleen op afspraak) is gratis.

Gegevensbescherming

Je persoonsgegevens zijn nodig voor de verwerking van je bestelling en zullen niet aan derden worden verkocht, gecommercialiseerd of verhuurd.

Klantenservice

Voor informatie, vragen en advies zijn wij per e-mail te bereiken op office@endeux.nl.
Ook in geval van klachten of problemen met je bestelling kun je ons hier bereiken.
We streven er naar alle berichten binnen 48 uur te beantwoorden.

Klachtafhandeling
Mocht je na het afhandelen van je klacht niet tevreden zijn, dan kan je de klacht voorleggen aan het online geschillenplatform van de Europese Commissie.
Deze is te raadplegen via de volgende link:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Amsterdam, oktober 2023